Tietoja

Nimeni on Juha Metsäkallas. Olen kotoisin Raumalta, mutta olen muuttanut opintojen perässä Turkuun ja tänne jäänyt. Koulutukseltani olen filosofie kandidat i datavetenskap eli suoritin yliopisto-opintoni Åbo Akademissa. Tämän lisäksi olen suorittanut kaksi ammattitutkintoa: Turun kristillisellä opistolla audiovisuaalisen alan ammatti­tutkinnon erikoistumis­alana webdesign sekä Turun aikuiskoulutus­keskuksessa tietojen­käsittelyn erikois­ammattitutkinnon.

Tietotekniikan alan töissä olen ollut mm. kehittämässä kolmikerros­arkkitehtuuriin perustuvaa verkkokauppaa, joka toteutettiin Borlandin Interbase-tieto­kannan, Borlandin Turbo Pascal -ohjelmointi­kielellä ja HREF Tools -nimisen yhtiön webhub-laajennuksen avulla. Nyttemmin työtehtäväni liittyvät Microsoftin Sharepoint-järjestelmään ja sen ylläpitoon.

Annan friilanssina tietoteknistä tukea parin yhdistyksen jäsenille.

Harrastan tietotekniikkaa, sotastrategiapelejä, scifiä ja esperantoa. Viimeksi mainittuun liittyen olen luonut suomalaisille esperan­tis­teille keskustelu­alustan Finna babilejon.